Kontakt sødoktoren

Oprensning


- hvordan virker det?

Oprensning af bundslam er en effektiv metode til at fjerne næringsstoffer fra et forurenet vandhul. Mere end 99 pct. af næringsstofferne i en sø befinder sig i bundsedimentet. Selv om man har fjernet alt, hvad man har kunnet finde af tilførsler i form af spildevandsudløb, drænvand og andet, så bliver vandet ved med at være algebefængt, fordi mange års tilførsel af stof har ophobet sig på bunden, hvorfra der opløses noget hvert år, så vandet holdes næringsrigt. Oprensning af planter i en tilgroet sø er ikke tilstrækkeligt til at give rent vand. Det kan give frit vandspejl i en periode. Det er heller ikke godt nok at dække mudderet med grus eller sand. Opløste næringsstoffer går lige igennem et sådant dækningslag.

Efterår og vinter er det bedste tidspunkt til oprensning. Her er der mindst vand i jorden. Markerne er høstede, så gravemaskinen kan køre uden at ødelægge afgrøden. Det første man gør, er at tømme vandet af søen. En lille benzindreven pumpe kan tørlægge et 1000 kvadratmeter vandhul på en dags tid. Man behøver ikke bekymre sig så meget om, hvor vandet skal hen. Lad det løbe bort gennem en plovfure i marken til den nærmeste drænbrønd.

En stor gravemaskine gør underværker. Den rykker træer og buske op med rode, og smide dem ind på marken. Mudderet lægges også ind på marken. Til sidst kører maskinen ud i søen på blåleret, og skraber rent. Pas på ikke at grave igennem blåleret. Nogle steder er det måske kun en halv meter tykt. Gennembrydes det vil søens vandholdende evne blive som et badekar, hvor proppen tages ud. Derfor skal man ikke lade sig friste til at grave en mergelgrav dybere i forbindelse med en oprensning. Men det vil være en god idé at få gravet noget af kanterne, så de bliver fladere.

Det opgravede mudderet kan lægges på marken ved siden af hullet. Gravemaskinen jævner det ud til et lag på 10-20 centimeter. Det skal nu ligge et par uger og tørre. Imens kan man passende fjerne alt det affald, som er kommet med op. Gamle cykler, barnevogne, sten, flasker, bildæk og meget mere.

Til slut pløjes marken, og den er nu klar til at blive tilsået med næste afgrøde.

Grundvandet er begyndt at stige op i den nyoprensede mergelgrav.

Sommeren efter er vandet tilbage i mergelgraven. Man ser umiddelbart, at vandet er rent og klart. Ofte vil der allerede være kommet kransnålalger på bunden. På kalkholdigt ler kommer de nærmest af sig selv. Kildemos kan man udsætte, hvis man ønsker denne fortrinlige bundplante i hullet. Hold øje med totter af dunhammer, tagrør og flydende vandaks. Fjern dem mens det drejer sig om nogle få planter. Får de lov at brede sig, kan det komme helt ud af kontrol. Flydende vandaks er et vandukrudt, der breder sig i små søer på lignende måde som skvalderkål i haver.

Pris

Prisen vil typisk ligge mellem 10 og 20 kroner pr. kvadratmeter sø. Der vil ofte være en meter mudder at fjerne. Alternativer kan være slamsugning eller mikrobiel nedbrydning af slam.