Kontakt sødoktoren

Fiskemanipulation (biomanipulation)

- hvordan virker det?


Den gode cirkel

Fiskemanipulation går ud på at forbedre en sø ved at ændre på fiskebestanden. Forklaringen på at dette kan lade sig gøre, hænger sammen med fødekæden i søen. Rovfisk spiser fredfisk, som spiser dyreplankton, som lever af alger. Ændrer man på fiskene, får det virkning på algerne, som det altså gælder om at holde nede, for at søen kan blive ren og klarvandet.
Billedet viser "den gode cirkel", hvor der er en god balance mellem fisk, dyreplankton og alger. Mange rovfisk, få fredfisk, mange dyreplankton giver få alger og dermed klart vand med mulighed for lys til bunden. Når bundplanterne får lys, kan de producere ilt ved fotosyntese og derved ilte bundvandet. Er der ilt ved bunden, bindes fosfor til sedimentet, hvilket igen betyder mindre næring til algerne.
Det er denne tilstand, vi ønsker i et godt fiskevand.

Den onde cirkel

"Den onde cirkel" beskriver den tilsvarende balance mellem fisk, dyreplankton og alger i et mindre godt fiskevand. Tilstanden er selvforstærkende, fordi de mange alger og det uklare vand kvæler bundplanter, så der ikke produceres ilt ved bunden. Mangler ilt ved bunden, frigøres fosfor fra sedimentet, så der bliver mere næring i vandet, og endnu flere alger.
Vandet kan være uklart, selv om der måske er lavt indhold af fosfor og andre næringsstoffer. Det er de mange fredfisk, der i sidste ende giver resultatet. Mange guldfisk i en havedam har samme virkning - vandet bliver grønt.
Når der er overbefolkning af fredfisk, udvikler de sig ofte til dværgformer (tusindbrødre). Simpelt hen fordi der ikke er dyreplankton nok til at de kan spise sig mætte. Aborrer udvikler sig også til tusindbrødre i en sådan sø. Den er et dårligt fiskevand, fordi der er langt imellem gedderne, og aborrerne kommer aldrig op på en størrelse, der kan bruges til stegepanden.

Udsætning af rovfisk

Hvis den uklare tilstand i søen ikke hænger sammen med et højt indhold af næringsstoffer på grund af forurening, så kan søen genoprettes ved opfiskning af fredfisk (skaller) og udsætning af rovfisk (gedder og store aborrer). Ruser og net benyttes. De mange fredfisk fra fiskemanipulation i store søer kan for eksempel anvendes til gasproduktion i biogasværker.
Resultatet ser man som regel samme år, skallerne fjernes. Sigtbarheden bliver typisk fordoblet. Man kan også nøjes med at udsætte gedder, hvis der er overbefolkning af skaller, og søen ikke har gedder i forvejen. Blot varer det nogle år, inden virkningen kan ses i form af renere vand. Fiskemanipulation er ikke så ligetil at få til at lykkes, som du måske kunne få indtryk af ved at læse her på siden. Blandt andet kan gedderne finde på at æde hinanden, så virkningen ikke bliver den, der var tilsigtet.